Return to Energetska učinkovitost v stavbah

Izračun energijske bilance stavbe

Izračun rabe energije je zelo zahteven, saj predvideva poznavanje veliko enačb, ki so zapisane v tehnični smernici TSG-1-004 in v pripadajočih standardih, Slika 6. Pred izračunom preverimo ustreznost stavbe glede toplotne prehodnosti po SIST EN ISO 6946 in difuzije vodne pare po SIST EN ISO 13788.

Potek izračuna energijske bilance s pripadajočimi standardi

Programska oprema

Trenutno (Marec, 2011) sta na voljo dva brezplačna programa za izračun gradbene fizike, ki sta v skladu z novim pravilnikom PURES 2010. Prvi je Gradbena fizika Ursa in drugi program ArchiMAID (spodnja slika) podjetja Fibran Nord d.o.o., s katerima lahko dokazujemo ustreznost stavbe skladno s Pravilnikom o učinkoviti rabi energije v stavbah (PURES). Ob enem …

Katere podatke potrebujemo?

Za izračun gradbene fizike je potrebno, pridobiti ustrezne vhodne podatke. Te podatke lahko razdelimo v tri skupine: Splošni podatki: lokacija: k.o. in parcelna številka ali koordinate X in Y vrsta oz. namembnost stavbe razdelitev stavbe na cone seznam ogrevanih prostorov podatki o projektantu, biroju, investitorju, itd. vrsta energenta podatki o deležu energije iz obnovljivih virov …