Return to Energetska učinkovitost v stavbah

Energetski pregled stavbe

Energetski pregled predstavlja celostno analizo porabe in stroška za energijo. Podrobno se ob izvajanju meritev analizirajo možnosti za znižanje porabe električne energije, toplote, komprimiranega zraka in vode. Podroben program del se določi glede na specifično energetsko problematiko stavbe in je določen ob ogledu ali predlagan s strani lastnika.

V slovenskem prostoru je vzpostavljena metodološka izvedba energetskih pregledov, ki izhaja iz smernic oz. podporne dokumentacije Ministrstva za okolje in prostor:

a) Metodologija izvedbe energetskega pregleda in
b) Priročnik za izvajalce energetskih pregledov.

Oba dokumenta sta na voljo na spletni strani Sektorja za aktivnosti učinkovite rabe in obnovljivih virov energije Direktorata za energijo Ministrstva za gospodarstvo.

Za izvedbo vseh vrst energetskih pregledov ali za izvedbo meritev rabe oz. kvalitete električne energije pišite na: info@energetska-ucinkovitost.si ali pokličite 01 583 73 72.

Več o energetskih pregledih si lahko preberete na ENERGETSKI PREGLEDI PODJETJA.

Izvedba

Obseg energetskega pregleda obsega sledeče dejavnosti: analiza energetskega stanja in upravljanja z energijo, ki vključuje pridobivanje podatkov (iz računov, s pomočjo meritev, popisov števcev itd.) in analizo podatkov o rabi energije; določitev nabora možnih ukrepov učinkovite rabe energije, kjer ukrepi segajo od zamenjave kotla in uvedbe boljše regulacije ogrevanja in do zamenjave oken oz. izolacije …

Kaj z njim dosežemo?

Rezultat energetskega pregleda je poleg informacijskih aktivnosti za vodstvo in zaposlene tudi poročilo energetskega pregleda, v katerem so prikazane ugotovitve izsledkov meritev in analiz. Na začetku poročila je povzetek za poslovno odločanje, kjer so predlagani ukrepi ovrednoteni s stališča višine investicije in energetskega prihranka. Glavnino poročila predstavljajo analize energetskih kazalcev podjetja, podrobnejše določitve porabe energije …