Return to Energetska odvisnost

Evropska odvisnost

Odvisnost EU od uvoza energije se konstantno povečuje. EU pokriva več kot 50 % energetskih potreb z uvozom, kar nas uvršča v sam svetovni vrh.  Če se ne bodo uvedli in upoštevali ukrepi, bi se delež lahko do leta 2030 povečal na 70 %. Energetska odvisnost predstavlja ekonomsko, socialno in ekološko tveganje.

Projekcija odvisnosti EU od uvoza primarne energije do leta 2030Predvsem zemeljski plin in nafta poleg gospodarskega pridobivata tudi vse večji politični pomen. Najpomembnejši dobaviteljici surove nafte in zemeljskega plina sta Rusija (33% nafte in 40% plina) in Norveška (16% nafte in 23% plina). Med seboj so primerjane še nekatere reprezentativne držav EU-27: Italija, Madžarska, Francija, Romunija in Slovenija s povprečjem v EU-27.

Primerjava držav glede na energetsko odvisnost v letu 2008VIRI:

Evropska komisija, “Energija 2020 Strategija za konkurenčnost, trajnost in zanesljivo oskrbo z energijo,” Brusel, Belgija, 2006
S. Fenwick. Europe: Hungry for coal. http://www.ifandp.com/article/00424.html
Europe’s Energy Portal. http://www.energy.eu/#dependency

Sestava primarne energije po energentih v odstotkih v EU-27

Raba primarne energije

V naslednjih desetih letih bodo na področju energetike potrebne naložbe v višini 1000 milijard evrov za povečanje raznovrstnosti sedanjih virov, zamenjavo opreme ter za zadostitev spreminjajočim se potrebam po energiji, ki predstavljajo vse večji izziv. Za EU je nujno, da se sooči z energetskimi problemi, s katerimi se srečujemo danes t.j. klimatske spremembe, povečevanje odvisnosti …